Dịch Vụ Nước Ngoài 

Tại đây , chúng tôi cung cấp dịch vụ mai táng cho người nước ngoài mất tại Việt Nam , hoàn thành mọi thủ tục cần thiết để đưa người mất về nước .

Quý khách có thể chọn lựa hình thức Hoả Táng hoặc An Tán

Trọn gói Dịch Vụ Nước Ngoài bao gồm : 

+ Mẫu quan tài La Mã 3 lớp

+ Nhân viên tẩm liệm , đưa đi an táng hoặc hoả táng  

+ Hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa người mất về nước 

+ Chi phí vận chuyển ( hàng không )

+ Và các chi phí khác ( các vật dụng thiết yếu cho 1 đám tang ) như bài vị , cáo phó , hình thờ ,...

* Mọi chi phí sẽ được trọn gói trong 1 dịch vụ duy nhất và hoàn toàn không phát sinh , giúp quý khách dễ dàng kiểm soát .

Liên hệ chúng tôi để xem mẫu quan tài , chi phí dịch vụ và lập kế hoạch cho đám tang .